print zoom-in zoom-uit

Personeelsplanning

Personeelsplanning is door schaarste aan goed gekwalificeerde medewerkers en het financiele belang zondermeer een belangrijk onderwerp in zorgorganisaties. Personeelsplanning kan onderverdeeld worden in korte termijn planning; het maken van dienstroosters en de langere termijn; strategische personeelsplanning.

Dienstroosters

Veel zorgorganisaties hebben moeite om met minder budget kwalitatief verantwoorde dienstroosters te maken. Vaak realiseren managers zich onvoldoende dat er veel geld 'weglekt' door niet scherp te letten op de inzet van personeel in relatie tot de zorgvraag. Om te beoordelen of er binnen uw organisatie verbeteringen te realiseren zijn kan d.m.v. een zogenaamde 'Quick scan personeelsplanning' op een simpele en snelle wijze gekeken worden naar het verbeterpotentieel.

Een Quick scan dienstroosterplanning bevat de volgende stappen:

  • interviews met operationeel leidinggevenden en roostermakers
  • interviews met eindverantwoordelijke managers  
  • bestuderen van roosterbeleid van de organisatie (zoals vakantieplanning, inzet van flexkrachten etc.) 
  • beoordelen van een aantal dienstroosters (met check op CAO, ATW)
  • presentatie bevindingen en advies verbeterpunten

De quick scan levert concreet advies op om anders te gaan roosteren en laat ook zien wat het financiele en het kwalitatieve verbeterpotentieel is. Vervolgens is het belangrijk om met het management, een afvaardiging van de medewerkers en de Ondernemingsraad te kijken hoe de balans tussen een zakelijke bedrijfsvoering en aandacht voor de belangen van de patient / client en de medewerker verbeterd kan worden.

Ter informatie kunt u het boekje slimmerroosteren als voorbeeld downloaden (bij documentatie). Dit is een voorbeeld van een concreet project bij GGZ Friesland.

Strategische personeelsplanning

Het belang van een meerjaren personeelsplanning wordt essentieel door een te verwachten tekort op de arbeidsmarkt. De aanpak laat zich in grote lijnen als volgt omschrijven:

  • in kaartbrengen huidige functiehuis en wijze van plannen
  • leeftijd, verloop (in-door en uitstroom) in kaart brengen
  • externe analyse arbeidsmarkt
  • confrontatie intern en extern en uitwerken van scenario's
  • vaststellen van interventies / speerpunten HRM beleid

 

  

 

puzzelstuk

Terug naar boven

Nieuws

Tien tips voor het verbeteren van de personeelsplanning kijk bij downloads... Meer >>>

Adviseer Interzorg Noord Nederland over de roosterplanning ... Meer >>>

Quicklinks

Contactformulier
CV

Downloads