print zoom-in zoom-uit

Teamontwikkeling

Het is belangrijk om in het kader van teamontwikkeling visie, taken, procedures en de samenwerking gelijkmatig aan te pakken. Uit literatuuronderzoek en vanuit eigen ervaring maak ik hierbij tijdens de verschillende fasen van teamontwikkeling gebruik van een zogenaamd teamdoelmatigheidsmodel.

Hierbij wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen:

Waar willen we staan in de toekomst? Wat is onze visie op dienstverlening? Wordt deze visie gezamenlijk gedragen, zo nee wat moet er dan gebeuren? Hoe kunnen we gebruikmaken van de diverse kwaliteiten en talenten en professionaliteit die binnen het team aanwezig is?
Hoe kunnen we de onderlinge verhoudingen goed houden en verbeteren?
Hoe gaan we als team om met het nakomen van afspraken en het geven van constructieve feedback? Hoe leren we creatief om te gaan met verandering die op het team afkomen?

 

teamdoelmatigheidmodel

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt er afwisselend gewerkt met het uitwisselen van ideeën, creatieve opdrachten. Vaak maak ik hierbij tevens gebruik van de drijfverentest, RealDrives Care & Cure (zie aparte informatie over RealDrives Care & Cure).

Aan het eind van het traject ligt er een gedragen teamontwikkelingsplan wat door de teamleden zelf is gemaakt. Meestal start een teamontwikkeltraject met één teamdag en meerdere vervolg bijeenkomsten van een dagdeel. Hierdoor krijgt het team tussen de bijeenkomsten door tijd voor reflectie en oefening, waardoor de gewenste verandering uiteindelijk beter verankerd wordt.

 

Terug naar boven

Nieuws

Tien tips voor het verbeteren van de personeelsplanning kijk bij downloads... Meer >>>

Adviseer Interzorg Noord Nederland over de roosterplanning ... Meer >>>

Quicklinks

Contactformulier
CV

Downloads